Hơn 1/10 tỷ trọng cá tra xuất khẩu của Việt Nam năm 2022 đi sang EU

Hơn 1/10 tỷ trọng cá tra xuất khẩu của Việt Nam năm 2022 đi sang EU

Theo báo cáo mới công bố của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), tính đến hết tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang EU đạt 60 triệu USD, giảm 8% so với mức nền cao năm 2022 nhưng tăng 70% so với cùng kỳ 2021, chiếm 11% tỷ trọng xuất khẩu cá tra Việt Nam.