Ngân hàng cùng DN đẩy mạnh đồng hành, vượt thách thức trong năm 2023

Ngân hàng cùng DN đẩy mạnh đồng hành, vượt thách thức trong năm 2023

Triển khai chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), để đồng hành cùng nền kinh tế, nhiều ngân hàng thương mại đã tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận, hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân tiếp cận vốn, tuy nhiên vẫn phải "hài hòa" với nguồn lực và năng lực tài chính của ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống.
Dẫn vốn cho tăng trưởng xanh - Bài 2: Thúc đẩy đầu tư xanh ở khối tư nhân

Dẫn vốn cho tăng trưởng xanh - Bài 2: Thúc đẩy đầu tư xanh ở khối tư nhân

Nhiều chương trình hỗ trợ, hợp tác phi Chính phủ liên quan đến biến đổi khí hậu đang hướng hỗ trợ đối với khu vực tư nhân. Việc thay đổi nhận thức, phát huy sự tham gia của khối tư nhân được xem như đóng vai trò rất quan trọng trong việc huy động nguồn vốn cũng như thực hiện lộ trình cam kết xanh của Việt Nam trong thời gian tới.
Dẫn vốn cho tăng trưởng xanh – Bài 1: Hàng tỷ USD chảy vào các dự án xanh

Dẫn vốn cho tăng trưởng xanh – Bài 1: Hàng tỷ USD chảy vào các dự án xanh

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), từ nay đến năm 2040, Việt Nam cần khoảng 368 tỷ USD để thực hiện được lộ trình phát triển kết hợp khả năng chống chịu và phát thải ròng bằng 0, xấp xỉ 6,8% GDP mỗi năm. Đây là con số không nhỏ đối với một quốc gia đang phát triển, chịu nhiều tổn thương về biến đổi khí hậu như Việt Nam. Do đó, việc thu hút các nguồn lực có vai trò rất quan trọng trong tiến trình thực hiện các cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP 26).