VietBank (VBB): Dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh

VietBank (VBB): Dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh

Báo cáo tài chính quý IV/2022 mà Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã: VBB) công bố mới đây cho thấy tại thời điểm 31/12/2022, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) của ngân hàng này đã vượt 1.800 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Tổng nợ xấu (nợ nhóm 3+4+5) cũng tăng hơn 25%.


VietBank (VBB): Dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh

VietBank (VBB): Dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh

Báo cáo tài chính quý IV/2022 mà Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã: VBB) công bố mới đây cho thấy tại thời điểm 31/12/2022, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) của ngân hàng này đã vượt 1.800 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Tổng nợ xấu (nợ nhóm 3+4+5) cũng tăng hơn 25%.
Ngân hàng cùng DN đẩy mạnh đồng hành, vượt thách thức trong năm 2023

Ngân hàng cùng DN đẩy mạnh đồng hành, vượt thách thức trong năm 2023

Triển khai chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), để đồng hành cùng nền kinh tế, nhiều ngân hàng thương mại đã tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận, hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân tiếp cận vốn, tuy nhiên vẫn phải "hài hòa" với nguồn lực và năng lực tài chính của ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống.
Dẫn vốn cho tăng trưởng xanh - Bài 2: Thúc đẩy đầu tư xanh ở khối tư nhân

Dẫn vốn cho tăng trưởng xanh - Bài 2: Thúc đẩy đầu tư xanh ở khối tư nhân

Nhiều chương trình hỗ trợ, hợp tác phi Chính phủ liên quan đến biến đổi khí hậu đang hướng hỗ trợ đối với khu vực tư nhân. Việc thay đổi nhận thức, phát huy sự tham gia của khối tư nhân được xem như đóng vai trò rất quan trọng trong việc huy động nguồn vốn cũng như thực hiện lộ trình cam kết xanh của Việt Nam trong thời gian tới.