Ông Lương Trí Thìn mua xong 10 triệu cổ phiếu DXG

Ông Lương Trí Thìn mua xong 10 triệu cổ phiếu DXG

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HDQT Đất Xanh đã mua xong 10 triệu cổ phiếu DXG trong bối cảnh thị giá cổ phiếu trên đà giảm xuống. Đây là lần mua cổ phiếu thứ 5 trong năm nay của vị lãnh đạo này.